سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی سازمان تنظیم مقررات

مشترک گرامی،
با توجه به راه اندازی سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران توسط سازمان تنظیم مقررات، قدردان خواهیم بود که با مراجعه به سامانه ارزیابی این سازمان در نظرسنجی مشارکت فرمایید. به پاس قدردانی از شما جهت مشارکت در این نظرسنجی، در پایان هر دوره به قید قرعه "سرویس ویژه + یک دستگاه مودم" تقدیم کاربران می گردد.

سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران


نتایج دوره دوم نظرسنجی سازمان تنظیم مقررات

نظرسنجی دوره دوم از تاریخ 96/02/01 تا 96/09/30 برگزار گردید و برنده نظرسنجی جناب آقای مصطفی فرجی از اصفهان می باشد.

جهت مشاهده لیست برندگان دوره های قبلی می توانید به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه فرمائید: لیست برندگان دوره های قبلی


راهنمای نظرسنجی

جهت مشاهده راهنما این فایل را مطالعه نمائید.