معرفی رگولاتوری و اهداف آن

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) با استناد به ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مصوب 1382/09/19 مجلس شوراي اسلامي از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شده است. اين سازمان يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است كه نقش آن رقابتي كردن بازار ارائه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنهاست. ميزان اهميت و نقش به سزاي اين نهاد در رونق بخش خصوصي از وظايفي كه برمبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده است مشخص مي‌باشد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان معاون وزير می باشد.


اهداف مهم رگولاتوری


گزارش شاخص های کیفیت خدمات سه ماهه دوم 1396

دریافت فایل: گزارش شاخص های کیفیت خدمات سه ماهه دوم 1396