ثبت نام

مدارک لازم جهت دریافت اشتراک اینترنت پر سرعت:

1) آخرین قبض پرداخت شده تلفن

2) کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب خط تلفن

3) فرم دایری که به امضای صاحب خط تلفن رسیده باشد


دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم

ثبت نام