مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۹۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۳۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


زمان سرعت حجم FUP(گیگ) توضیحات سقف سرعت قیمت خالص (تومان)
یک ماهه 512 Kb/s 10 10 گیگ بین الملل یا 30 گیگ داخلی - 12,500
1 Mb/s 20 20 گیگ بین الملل یا 60 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
240 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 20,000
2 Mb/s 30 30 گیگ بین الملل یا 90 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
480 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 25,000
3 Mb/s 35 35 گیگ بین الملل یا 105 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
720 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 35,000
4 Mb/s 60 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
960 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 40,000
8 Mb/s 80 80 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
1920 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 50,000
16 Mb/s 160 160 گیگ بین الملل یا 480 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
3840 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 80,000
سه ماهه 512 Kb/s 30 30 گیگ بین الملل یا 90 گیگ داخلی - 37,500
1 Mb/s 60 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
720 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 60,000
2 Mb/s 90 90 گیگ بین الملل یا 270 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
1440 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 75,000
3 Mb/s 105 105 گیگ بین الملل یا 315 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
2160 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 105,000
4 Mb/s 180 180 گیگ بین الملل یا 540 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
2880 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 120,000
8 Mb/s 240 240 گیگ بین الملل یا 720 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
5760 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 150,000
16 Mb/s 480 480 گیگ بین الملل یا 1440 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
11520 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 240,000
شش ماهه 512 Kb/s 60 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی - 71,250
1 Mb/s 120 120 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
1440 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 114,000
2 Mb/s 180 180 گیگ بین الملل یا 540 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
2880 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 142,500
3 Mb/s 210 210 گیگ بین الملل یا 630 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
4320 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 199,500
4 Mb/s 360 360 گیگ بین الملل یا 1080 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
5760 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 228,000
8 Mb/s 480 480 گیگ بین الملل یا 1440 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح11520 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح ISG Powered 285,000
16 Mb/s 960 960 گیگ بین الملل یا 2880 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
23040 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 456,000
یک ساله 512 Kb/s 120 120 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی - 135,000
1 Mb/s 240 240 گیگ بین الملل یا 720 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
2880 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 216,000
2 Mb/s 360 360 گیگ بین الملل یا 1080 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
5760 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 270,000
3 Mb/s 420 420 گیگ بین الملل یا 1260 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
8640 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 378,000
4 Mb/s 720 720 گیگ بین الملل یا 2160 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
11520 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 432,000
8 Mb/s 960 960 گیگ بین الملل یا 2880 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
23040 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 540,000
16 Mb/s 1920 1920 گیگ بین الملل یا 5760 گیگ داخلی از 7 صبح تا 3 صبح
46080 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 864,000
جدول قیمت حجم اضافه برای سرویس های دارای سقف مصرف منصفانه
حجم به گیگابایت قیمت (تومان) قیمت با مالیات (تومان)
2 4,000 4,360
5 10,000 10,900
10 20,000 21,800
20 40,000 43,600
30 60,000 65,400
50 100,000 109,000
100 200,000 218,000
150 300,000 327,000
200 400,000 436,000
سرویس های جشنواره
نام سرویس سرعت زمان حجم خارجی(گیگ) حجم داخلی(گیگ) ارائه حجم بصورت ماهیانه(گیگ) قیمت خالص(تومان)
هایپر FUP 2Mb یک ماهه 3 9 _ 12,500
هایپر FUP 2Mb سه ماهه 10 30 3.5 27,000
هایپر FUP 4Mb شش ماهه 150 450 25 120,000
هایپر FUP 2Mb یکساله 180 540 15 150,000
هایپر FUP 4Mb یکساله 420 1260 35 250,000
هایپر FUP 4Mb یکساله 1000 3000 83.5 500,000
هایپر FUP پلاس 4Mb یکساله 60 180 5 59,000

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم