مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۹۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۳۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


زمان سرعت حجم FUP(گیگ) توضیحات سقف سرعت قیمت خالص (تومان)
یک ماهه 512 Kb/s 10 10 گیگ بین الملل یا 30 گیگ داخلی - 12,500
1 Mb/s 20 20 گیگ بین الملل یا 60 گیگ داخلی و
54 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 20,000
2 Mb/s 30 30 گیگ بین الملل یا 90 گیگ داخلی و
109 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 25,000
3 Mb/s 35 35 گیگ بین الملل یا 105 گیگ داخلی و
163 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 35,000
4 Mb/s 60 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی و
217 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 40,000
8 Mb/s 80 80 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلی و
435 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 50,000
16 Mb/s 160 160 گیگ بین الملل یا 480 گیگ داخلی و
872 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 80,000
سه ماهه 512 Kb/s 30 30 گیگ بین الملل یا 90 گیگ داخلی - 37,500
1 Mb/s 60 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی و
162 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 60,000
2 Mb/s 90 90 گیگ بین الملل یا 270 گیگ داخلی و
327 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 75,000
3 Mb/s 105 105 گیگ بین الملل یا 315 گیگ داخلی و
489 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 105,000
4 Mb/s 180 180 گیگ بین الملل یا 540 گیگ داخلی و
651 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 120,000
8 Mb/s 240 240 گیگ بین الملل یا 720 گیگ داخلی و
1305 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 150,000
16 Mb/s 480 480 گیگ بین الملل یا 1440 گیگ داخلی و
2616 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 240,000
شش ماهه 512 Kb/s 60 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی - 71,250
1 Mb/s 120 120 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی و
324 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 114,000
2 Mb/s 180 180 گیگ بین الملل یا 540 گیگ داخلی و
654 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 142,500
3 Mb/s 210 210 گیگ بین الملل یا 630 گیگ داخلی و
978 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 199,500
4 Mb/s 360 360 گیگ بین الملل یا 1080 گیگ داخلی و
1302 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 228,000
8 Mb/s 480 480 گیگ بین الملل یا 1440 گیگ داخلی و2610 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح ISG Powered 285,000
16 Mb/s 960 960 گیگ بین الملل یا 2880 گیگ داخلی و
5232 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 456,000
یک ساله 512 Kb/s 120 120 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی - 135,000
1 Mb/s 240 240 گیگ بین الملل یا 720 گیگ داخلی و
648 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
- 216,000
2 Mb/s 360 360 گیگ بین الملل یا 1080 گیگ داخلی و
1308 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 270,000
3 Mb/s 420 420 گیگ بین الملل یا 1260 گیگ داخلی و
1956 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 378,000
4 Mb/s 720 720 گیگ بین الملل یا 2160 گیگ داخلی و
2604 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 432,000
8 Mb/s 960 960 گیگ بین الملل یا 2880 گیگ داخلی و
5220 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 540,000
16 Mb/s 1920 1920 گیگ بین الملل یا 5760 گیگ داخلی و
10464 گیگ بین الملل از 3 صبح تا 7 صبح
ISG Powered 864,000
جدول قیمت حجم اضافه برای سرویس های دارای سقف مصرف منصفانه
حجم به گیگابایت قیمت (تومان) قیمت با مالیات (تومان)
2 4,000 4,360
5 10,000 10,900
10 20,000 21,800
20 40,000 43,600
30 60,000 65,400
50 100,000 109,000
100 200,000 218,000
150 300,000 327,000
200 400,000 436,000
سرویس های جشنواره
نام سرویس سرعت زمان حجم خارجی(گیگ) حجم داخلی(گیگ) ارائه حجم بصورت ماهیانه(گیگ) قیمت خالص(تومان) توضیحات
عصر پاییزی 8000 2Mb یکساله 8,000 24,000 - 180,000 ویژه ثبت نام مشترک جدید
عصر پاییزی 10000 4Mb یکساله 10,000 30,000 - 300,000 ویژه تمدید
عصر پاییزی 12000 8Mb یکساله 12,000 36,000 - 480,000 ویژه تمدید
عصر پاییزی 600 2Mb یکماهه 600 1,800 - 20,000 ویژه ثبت نام مشترک جدید
عصر پاییزی 800 4Mb یکماهه 800 2,400 - 30,000 ویژه تمدید
عصر پاییزی 1000 8Mb یکماهه 1,000 3,000 - 50,000 ویژه تمدید
هایپر FUP 2Mb سه ماهه 10 30 4 27,000 ویژه تمدید
هایپر FUP 4Mb شش ماهه 150 450 25 120,000 ویژه تمدید
هایپر FUP 2Mb یکساله 180 540 15 150,000 ویژه تمدید
هایپر پلاس FUP 512Kb یکساله 60 180 5 75,000 ویژه تمدید

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم